Azlıqların məskunlaşdığı yerlərdə əhalinin 23% bilmir ki, özünüidarəetmədə qadın yaxşıdır ya yox

extra news radio1

NDI-ın araşdırmasının sizin üçün ən yaxşı partiyanın qadın və kişi namizədlərinin bərabər olması nə dərəcədə önəmlidir  sualına sorğulanların 40%-i önəmlidir deyə cavbaandırıb, 37%-i  əhəmiyyətli olduğunu düçünür, 9%-i çox əhəmiyyətli olduğunu, 9%-in düşüncəsinə əsasən isə tamamən əhəmiyyətsizdir.

Eyni suala etnik azlıqlıqların məskunlaşdığı ərazilərdə sorğulanların  23%-i bilmirəm deyə cavablayıb, 5%-i düçünür ki, çox əhəmiyyətlidir, sorğulanların 36%-inin düçüncəsinə əsasən əhəmiyyətidir, 27-%-i düşünür ki, əhəmiyyətsizdir, 8%-in düşüncəsinə əsasən isə tamamən əhəmiyyətsizdir. Marneuli Munisipalitetində müstəqillik günündən bu günədək heçbir qadın icra başcısı və ya bələdiyyə sədri vəzivəsində çalışmayıb. Bu günün vəziyyətinə əsasən isə Marneuli Bələdiyyəsində 1 qadın, Qeyd edilən tendesiya haqqında BMTnin qadınlar təşkilatının nümayyəndəsi Tamar Vaşakidzeyə əhalinin fikirlərinin namizədlər mövzusunda bərabər olmasına baxmayaq niyə Gürcüstanda partiyalar qadınların lazımlı sayıda namizədliyini irəli sürmürlər. sualı ilə üz tutduq

“NDİ-ın araşdırmasına gəldikdə düzdür, əhalinin fikri bərabər şəkildə bölünür ki, qadınlar və kişilər bərabər şəkildə eyni sayıda olmalıdır siyasətdə. ancaq buna baxmayaraq Gürcüstanda bu mövzu ilə bağlı problemlər mövcuddur, Gücüstanda sadə bir nər icra başcısı qadın fəaliyyət göstərir, heç bir qadın qubernator vəzifəsində çalışmır. Parlamentdə sadə 17% qadın var, icracı hakimiyyət haqqında eyni söze deyə bilərik,və bunun əsas səbidə patriarxal düşüncərdir  ki, siyasətsə qadının yeri yoxdur. Eyni zamanda problemlərdən biri partiyaların işəbulunun qeyri bərabər olmasıdır, Buna görə qadınlar işmin olunmur, əsasən kişilər arasında namizədləri isə  kişinin iqtisadi vəziyyəti, vəzifəli dost tanışı s. kimi sə əsasən seçirlər vəticə isə çıxır ki, siyasi partiyalar namizədlər siyahısına qadın salmırlar. Bununla birqə mütləq qeyd edirlməlidir ki, Gürücstanda bir çox kvalifikasiyalı qadın var umimiyyətlə ölkəmizdə kvalifikasiyalı qadın problemi mövcud deyil.Bu isə çox pisdir ki, bu nə xidmət bazarında nə siyasətdə göstərilmir. Nə yerli nə ki, milli səviyyə”- Tamar Vaşakidze qeyd edir.

Tamar Vaşakidze kvotlaşdırma sistemini müsbət dəyərləndirdi

“Kvotlaşdırma Gürücstnada ən effektli və  müəən bir zama üçün nəd tutulmuş  sistemdir ki, qadınalr və kişilər  bərabər hüququlu balanğış üçün təklifdir. Bənn yanlş şəkildi dərlındirilər bunu kimlə üçün kvotlaşdırma güşt olduğu deyilir. Ancaq bu tamamən yanlışdıır kvotlanşdırma qadınalrın siyasətdə ki, aşmalı olduqları gender bəriyerlərilər üçün  bir imkandır”-Tamar Vaşakidze qeyd edir.

Bəzən kvotlaşdırmanın kişiləri alçaldmaq olduğu deyilir, Tamar Vaşakidze bu düşünçənin arxasında informasiya çatışmamazlığının durduğünü deyir.

“Bunun cavabı əlbətdə ki, çox asandı, bu düşüncənin arxasında məlumatsızlıq dayanıb. Bunu deyən insanlar qadınların necə ki, siyasətdə eləd başqa sahərdə kişilərlər müqayər çox problemləri və aşmalı olduqları bariyerlərini görmürlər. Az pncə qeyd etdiyimiz kimi bu qadınlara güşt etmək və ya kişiləri alçaltmaq deyil bu müəyyən biz zaman üçün nərdə tutlmuş bir sistemdir ki, qadınalarıa kişilərin sahib olduqları imkanlarıverək və bu cinsin qarşısında olan bariyerləri aradan qaldıraq”-Tamar Vaşakidze qeyd edir.

Eləcədə araşdırma qadınların sayının  bələdiyyədə artırılması necə  təsir göstərəcəyinə ait idi. Sorğulanların sadəcə 6%-nın düşüncəsinə əsasən mənfi şəkildə olardı., 42% düşünür ki, heşbir təsiri olmazdı. Ancaq 43% düşünür ki, bələdiyyədə qadınlarının sayının artırılmasının müsbət təsiri olardı.

 

 

0 Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register