ინფორმაცია მათთვის ვისაც სახელის ან გვარის შეცვლა სურს

pasport

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეს, აგრეთვე საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომლის დაბადება რეგისტრირებულია საქართველოში (გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა), უფლება აქვს შეიცვალოს სახელი ან/და გვარი.


სახელის ან/და გვარის შეცვლის შემდეგ პირს მონაცემი (სახელი ან/და გვარი) ეცვლება, ხოლო მისთვის მინიჭებული პირადი ნომერი, რჩება უცვლელი. სახელი ან/და გვარის შეცვლის რეგისტრაციის მოთხოვნით პირმა შეიძლება მიმართოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტეროტორიულ სამსახურს ან იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალს.

www.borjomi.tv

 

0 Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register