წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა სოფ. კაჩაგანში

4

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე, ფუნქციების გადანაწილების პროცედურების დარღვევა

2016-10-08 მარნეულის #35 მაჟ. ოლქის #82 უბანზე არ ჩატარდა კენჭისყრა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს შორის ფუნქციების გადასაწილებლად. კომისიის მდივანმა წილისყრის ჩატარების გარეშე შეიტანა ჩანაწერთა წიგნში მონაცემები ფუნქციების განაწილების შესახებ. დამკვირვებლი მიერ მითეთების შემდეგ წილისყრა ჩატარდა.
დამკვირვებელმა საჩივარი შეიტანა საოლქო საარჩევნო კომისიაში თავმჯდრომარის, მდივნისა და კომისიის წევრის დისციპლინური პასუხისმგებლობის მოთხოვნით. საჩივარი დაკმაყოფილდა.

წყარო: http://www.electionsportal.ge/geo/incident/4527

 

0 Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register